Budowa domu na działce – podział działki rolnej

dom na dzialce rolnej

Wiele osób zastanawia się, czy możliwa jest budowa domu na działce rolnej. Niestety zgodnie z prawem nie ma takiej możliwości. Konieczne staje się odrolnienie działki, czyli przekształcenie terenu w działkę budowlaną, co wiąże się oczywiście z koniecznością załatwienia rozmaitych formalności. Dobrym pomysłem będzie także dokonanie jej podziału. Ma to sens w przypadku chęci sprzedaży części działki, przekazania jej lub wydzierżawienia. Trzeba mieć na uwadze, że cały proces związany z podziałem działki może trwać do nawet pięciu miesięcy.

Co warto wiedzieć o podziale działki rolnej?

Podział działki rolnej może zostać wykonany w celu sprzedania jej części lub przekazania w darowiźnie. Można również zdecydować się na przekształcenie działki rolnej w działkę budowlaną w celu wybudowania na jej powierzchni mieszkania. W niektórzy decydują się na podział działki rolnej w celu wydzierżawienia gruntów o mniejszej powierzchni. W ten sposób możliwe staje się pomnażanie kapitału. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że nie każda działka rolna może zostać podzielona. Musi mieć ona co najmniej 0,3 ha. Możliwe jest dokonanie podziału w celu powiększenia sąsiadującej nieruchomości, wyregulowania granicy pomiędzy działkami. Najłatwiej jest w przypadku działki, która po podziale ma być nadal wykorzystywana do celów rolnych, bo nie musi spełniać ona żadnych dodatkowych wymogów. Podział działki rolnej przeprowadza się w trybie administracyjnym lub geodezyjnym.

W jaki sposób dokonać podziału działki rolnej?

Nieruchomość nie może zostać wybudowana na działce rolnej, dlatego konieczne staje się jej odrolnienie. W zależności od wybranego trybu postępowania, podział działki rolnej będzie wyglądał nieco inaczej. W pierwszej kolejności należy złożyć odpowiedni wniosek, dołączyć do niego rozmaite załączniki, między innymi warunki zabudowy. Trzeba czekać na wydanie decyzji dotyczącej potwierdzenia zgodności dokumentacji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Potem należy znaleźć geodetę i zlecić mu opracowanie dokumentów podziału działki rolnej.

Niezbędne staje się również sporządzenie operatu geodezyjnego, który zostanie przekazany do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wszystkie dokumenty podlegają weryfikacji, uwierzytelnieniu. Po zatwierdzeniu podziału działki właściciel otrzyma decyzję administracyjną. Na koniec trzeba jeszcze wykonać wpis do księgi wieczystej. W przypadku działki rolnej mającej powierzchnię przekraczającą hektar jej podział następuje w trybie geodezyjnym, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej.

Exit mobile version